Ooit gedacht aan hoeveel mensen er vandaag de dag in de wereld zijn en hoe snel de wereldbevolking toeneemt? De toename per dag wordt geschat op ongeveer 204.000. Dat zijn veel mensen, en energie blijft dus een van de belangrijkste middelen in de wereld, het kan dan ook slim zijn om te vergelijken op websites zoals dit.

Welke middelen gebruiken mensen nog steeds?

Volgende vraag: denk eens na over de middelen die al die mensen gebruiken en zullen blijven gebruiken in toenemende hoeveelheden per dag, maand en jaar? Best niet te echt, vooral als je goed wilt slapen. Hier is het basisfeit of mensen v hulpbronnen: het aantal mensen neemt toe, de hulpbronnen nemen af, althans de hulpbronnen die we graag gebruiken, zoals olie en koolstofbrandstoffen zoals kolen.

Fossiele brandstof wordt steeds minder gebruikt

De meeste deskundigen accepteren ook dat deze fossiele brandstoffen de atmosfeer verwarmen, waardoor de aarde opwarmt. Dus, hoewel deze hulpbronnen schaarser worden, eigenlijk of economisch gezien, richten ze steeds meer schade aan op de weg naar buiten! Dat lijkt niet eerlijk.

  • Dit alles roept een vrij voor de hand liggende vraag op: waarom gebruiken we in hemelsnaam (woordspeling bedoeld) geen brandstoffen en hulpbronnen die hernieuwbaar zijn, zoals de zon, het water en de wind.
  • Nu zou je kunnen zeggen dat we dat wel doen, en tot op zekere hoogte zou ik het met je eens moeten zijn.

Op welke manier kunnen we hydro elektrische energie gebruiken

We hebben immers al decennia lang hydro-elektrische energie. Maar de keerzijde hiervan is dat we geen rivieren meer hebben om dammen op te zetten, plus het feit dat we door het afdammen van rivieren vaak enorme milieuproblemen creëren, zoals het overstromen van steden, vernietiging van natuurlijke habitats, enzovoort. (Om nog maar te zwijgen van het feit dat veel landen toch geen rivieren hebben om af te dammen!).

Kernenergie is goed, efficiënt en vriendelijk voor de hulpbronnen, maar het heeft wel een eigen set van zaken die van fundamenteel belang zijn, zoals het plaatsen van verbruikte splijtstofstaven. Niet in mijn achtertuin, bedankt. Er zijn ook windmolenparken en zonneverwarmingsinstallaties, maar die leveren geen grote bijdrage aan de energievoorziening.

Hernieuwbare energie blijft een geweldige optie

Dus, is het allemaal onheil en somberheid? Ik denk het niet. Het lijkt me dat het antwoord is om te stoppen met groot te denken, en in plaats daarvan klein te denken. Hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon en de wind, kunnen zowel op kleine als op grote schaal worden gebruikt. (In feite is er op grote schaal weerstand tegen grootschalige windmolenparken, vanwege hun gepercipieerde lelijkheid en nadelige gevolgen voor het milieu).